Đặt hàng
Thời Trang Bé Trai
Thời trang bé gái
Quần áo Quảng Châu
Quần áo giá sỉ
Kinh nghiệm
Sản Phẩm Khác
THỐNG KÊ
Lượt truy cập:
11305306
Khách Online:
47
Quần áo trẻ em Quảng Châu
Quần áo Quảng Châu
Bộ Thun Sách Nách Quảng Châu Phôi Túi ( 26001) Ri 4_Size 7-13
Bộ Thun Sách Nách Quảng Châu Phôi Túi ( 26001) Ri 4_Size 7-13
MSP: QC 039
Bộ Thun Sách Nách Quảng Châu In Số 3 (3038) Ri 4_Size Trung 7-13
Bộ Thun Sách Nách Quảng Châu In Số 3 (3038) Ri 4_Size Trung 7-13
MSP: QC 038
Bộ Thun Ngắn Tay Cổ Trụ Quần Da Cá Giả Jean Quảng Châu Ri 4_Size S-X
Bộ Thun Ngắn Tay Cổ Trụ Quần Da Cá Giả Jean Quảng Châu Ri 4_Size S-X
MSP: QC 037
Bộ Thun Sách Nách Quảng Châu In 3D Batman (39089) Ri 4_Size 7-13
Bộ Thun Sách Nách Quảng Châu In 3D Batman (39089) Ri 4_Size 7-13
MSP: QC 036
Bộ Thun Ngắn Tay Quảng Châu Quần Da Cá GIả Jean Ri 4_Size 8-12
Bộ Thun Ngắn Tay Quảng Châu Quần Da Cá GIả Jean Ri 4_Size 8-12
MSP: QC 035
Bộ Thun Cotton Ngắn Tay Quảng Châu In Lecoq Ri 4_Size Đại 7-13
Bộ Thun Cotton Ngắn Tay Quảng Châu In Lecoq Ri 4_Size Đại 7-13
MSP: QC 034
Bộ Thun Ngắn Tay Quần Da Cá Giả Jean Quảng Châu Ri 4_Size 8-12
Bộ Thun Ngắn Tay Quần Da Cá Giả Jean Quảng Châu Ri 4_Size 8-12
MSP: QC 033
Bộ Sơ Mi Linen Quảng Châu Cao Cấp Có Nơ Ri 4_Size 6-12
Bộ Sơ Mi Linen Quảng Châu Cao Cấp Có Nơ Ri 4_Size 6-12
MSP: QC 032
Bộ Thun Sách Nách Quảng Châu In SoDa 93 3088 Ri 4_Size 7-13
Bộ Thun Sách Nách Quảng Châu In SoDa 93 3088 Ri 4_Size 7-13
MSP: QC 031
Bộ Thun Ngắn Tay Quảng Châu Quần Giả Jean Cổ Trụ Cao Cấp Ri 4_Size S-Xl
Bộ Thun Ngắn Tay Quảng Châu Quần Giả Jean Cổ Trụ Cao Cấp Ri 4_Size S-Xl
MSP: QC 030
Bộ Thun Ngắn Tay Quảng Châu Thêu Thằn Lằn Ri 4_Size 6-12
Bộ Thun Ngắn Tay Quảng Châu Thêu Thằn Lằn Ri 4_Size 6-12
MSP: QC 029
Quần Lửng Kaki Quảng Châu T2660  Ri 4_Size Trung 110-140
Quần Lửng Kaki Quảng Châu T2660 Ri 4_Size Trung 110-140
MSP: QC 028
Quần Lửng Kaki Kèm Nịt Quảng Châu 188 Ri 4_Size Trung 110-140
Quần Lửng Kaki Kèm Nịt Quảng Châu 188 Ri 4_Size Trung 110-140
MSP: QC 027
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ri 3_Size Đại 80-90
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ri 3_Size Đại 80-90
MSP: QC 026
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu  Ri 3_Size Trung 65-75
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ri 3_Size Trung 65-75
MSP: QC 025
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ri 3_Size  50-60
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ri 3_Size 50-60
MSP: QC 024
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ri 3_Size Đại 80-90
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ri 3_Size Đại 80-90
MSP: QC 023
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu  Ri 3_Size Trung 65-75
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ri 3_Size Trung 65-75
MSP: QC 022
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu  Ri 3_Size  50-60
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ri 3_Size 50-60
MSP: QC 021
Bộ Thun Cotton Ngắn Tay Cao Cấp Quảng Châu Có Túi In Cà Rốt Ri 4_Size 8-12
Bộ Thun Cotton Ngắn Tay Cao Cấp Quảng Châu Có Túi In Cà Rốt Ri 4_Size 8-12
MSP: QC 020
Bộ Thun Lạnh Sách Nách Quảng Châu Cao Cấp NB 59109 Ri 4_Size Trung 7-13
Bộ Thun Lạnh Sách Nách Quảng Châu Cao Cấp NB 59109 Ri 4_Size Trung 7-13
MSP: QC 019
Bộ Thun Cotton Ngắn Tay Cổ Trụ Quảng Châu Cao Cấp Ri 4_Size S-Xl
Bộ Thun Cotton Ngắn Tay Cổ Trụ Quảng Châu Cao Cấp Ri 4_Size S-Xl
MSP: QC 018
Đầm Xô Phối Ren Quảng Châu Cao Cấp Đính Nơ Ri 4_Size  1-4T
Đầm Xô Phối Ren Quảng Châu Cao Cấp Đính Nơ Ri 4_Size 1-4T
MSP: QC 017
Đầm Thun Phối Ren Quảng Châu Cao Cấp In Thiên Nga B7201 Ri 4_Size  90-120
Đầm Thun Phối Ren Quảng Châu Cao Cấp In Thiên Nga B7201 Ri 4_Size 90-120
MSP: QC 016
Bộ Sơ Mi Linen Quảng Châu Cao Cấp Có Nơ Ri 4_Size 6-12
Bộ Sơ Mi Linen Quảng Châu Cao Cấp Có Nơ Ri 4_Size 6-12
MSP: QC 015
Bộ Thun Cotton Ngắn Tay Quảng Châu Cao Cấp Quần Da Cá Giả Jean Có Dây Rút Phối Rách In RoBoMe 98 Ri 4_Size 8-12
Bộ Thun Cotton Ngắn Tay Quảng Châu Cao Cấp Quần Da Cá Giả Jean Có Dây Rút Phối Rách In RoBoMe 98 Ri 4_Size 8-12
MSP: QC 014
Bộ Thun Cotton Sách Nách Quảng Châu Cao Cấp In 3D Người Nhện 39088 Ri 4_Size 7-13
Bộ Thun Cotton Sách Nách Quảng Châu Cao Cấp In 3D Người Nhện 39088 Ri 4_Size 7-13
MSP: QC 013
Bộ Thun Cotton Ngắn Tay Quảng Châu Cao Cấp Dây Rút Thêu Rách Số 7 4085 Ri 4_Size Trung 7-13
Bộ Thun Cotton Ngắn Tay Quảng Châu Cao Cấp Dây Rút Thêu Rách Số 7 4085 Ri 4_Size Trung 7-13
MSP: QC 012
Bộ Thun Cotton Sách Nách Quảng Châu Ri 3_Size Đại 85-95
Bộ Thun Cotton Sách Nách Quảng Châu Ri 3_Size Đại 85-95
MSP: QC 011
Bộ Thun Cotton Ngắn Tay  Quảng Châu Ri 3_Size Trung 70-80
Bộ Thun Cotton Ngắn Tay Quảng Châu Ri 3_Size Trung 70-80
MSP: QC 010
Bộ Thun Cotton Sách Nách Quảng Châu Ri 3_Size Trung 70-80
Bộ Thun Cotton Sách Nách Quảng Châu Ri 3_Size Trung 70-80
MSP: QC 009
Bộ Thun Cotton Ngắn Tay Quảng Châu Ri 3_Size 55-65
Bộ Thun Cotton Ngắn Tay Quảng Châu Ri 3_Size 55-65
MSP: QC 008
Bộ Thun Cotton Sách Nách Quảng Châu Ri 3_Size 55-65
Bộ Thun Cotton Sách Nách Quảng Châu Ri 3_Size 55-65
MSP: QC 007
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ha Mi Xiong Ri 3_Size Đại 80-90
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ha Mi Xiong Ri 3_Size Đại 80-90
MSP: QC 006
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ha Mi Xiong Ri 3_Size Trung 65-75
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ha Mi Xiong Ri 3_Size Trung 65-75
MSP: QC 005
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ha Mi Xiong Ri 3_Size 50-60
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ha Mi Xiong Ri 3_Size 50-60
MSP: QC 004
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ha Mi Xiong Ri 3_Size Đại 80-90
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ha Mi Xiong Ri 3_Size Đại 80-90
MSP: QC 003
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ha Mi Xiong Ri 3_Size Trung 65-75
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ha Mi Xiong Ri 3_Size Trung 65-75
MSP: QC 002
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ha Mi Xiong Ri 3_Size 50-60
Bộ Thun Cotton Dài Tay Cao Cấp Quảng Châu Ha Mi Xiong Ri 3_Size 50-60
MSP: QC 001
Giỏ hàng
[ 0 ] Xem giỏ hàng
Xóa giỏ hàng
Hổ trợ trực tuyến

 

 

Thông báo:  Công ty Bảo Châu xin thông báo. Công ty Bảo Châu khai trương ngày 14/02/2019 (nhằm ngày 10/01/2019 Âm lịch) . Kính chúc quý hàng, hàng cửa hàng ngày nào cũng tấp nập khách - doanh thu cao -  khách hàng tín nhiệm.

 

  

 Hotline 1:  0945.524.726

Hotline 2 0963.262.179

LỊCH LÀM VIỆC: 8H30-17H30 Từ Thứ 2-Thứ 7

Quần Áo Bảo Châu là địa chỉ sản xuất quần áo trẻ em xuất khẩu lớn nhất, uy tín nhất TP.HCM.

Điạ chỉ: 30A Nguyễn Phúc Chu, P 15, Q. Tân Bình (Đối diện cổng Khu Công Nghiệp Tân Bình có Cây xăng cửa hàng Cách đường trường chinh 50M)

 

Fax: (028) 62.560.579
Điện thoại: (028) 62.560.579
Hotline 1:  0945.524.726
Hotline 2
0963.262.179

 
      

 Quanaobaochau@gmail.com

 Xem Bản Đồ Tới Bảo Châu

 

Xem bản đồ Quần Áo Bảo Châu lớn hơn bán sỉ quần áo trẻ em 

Facebook Like
Tin tức
Mua sỉ quần áo trẻ em xuất khẩu tại Gia Lai, Pleiku giá sỉ.Mua sỉ quần áo trẻ em xuất khẩu tại Gia Lai, Pleiku giá sỉ.
Quần áo trẻ em xuất khẩu tại quận 1, bán giá sỉ quận 1Quần áo trẻ em xuất khẩu tại quận 1, bán giá sỉ quận 1
Quần áo trẻ em xuất khẩu Thu Đông bán buôn.-Sản xuất Bảo Châu.Quần áo trẻ em xuất khẩu Thu Đông bán buôn.-Sản xuất Bảo Châu.
Phân biệt quần áo trẻ em xuất khẩu thật với hàng giả, hàng nhái.Phân biệt quần áo trẻ em xuất khẩu thật với hàng giả, hàng nhái.
Hỗ trợ khách hàng
Thông tin
Kết nối với chúng tôi

Copyright © 2011 quanaobaochau.com.

Công ty  quần áo trẻ em, quần áo trẻ em giá sỉ,

.................................................................................................

Quần Áo BẢO CHÂU

- 30A Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp.HCM

- MST: 41N8028377

Email: quanaobaochau@gmail.com

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Đặng Văn Báu
.................................................................................................
Sơ đồ website